Aktualności
Szkolenia
RODO
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: POŻYCZKA NA INNOWACJE ::

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może udzielić małemu lub średniemu przedsiębiorcy pożyczki.

Jednakże zastrzeżeniem jest, aby ta pożyczka była przeznaczona na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia w zakresie działalności innowacyjnej. Z uwagi na swe przeznaczenia pożyczka ta została nazwana "pożyczką na innowację".
Pożyczka na innowację może być udzielona na finansowanie kosztów następujących działań:

  • wdrożenia wyników prac badawczo - rozwojowych;
  • zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, polegającego na nabyciu uprawnień do wykorzystywania rozwiązań naukowych i technicznych oraz doświadczeń produkcyjnych;
  • zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.

Według przepisów pożyczka na innowację nie może przekroczyć 75% kosztów netto wymienionych wyżej przedsięwzięć, zrealizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu pożyczki. Wysokość pożyczki nie może również być wyższa aniżeli kwota 2 000 000 zł.

Pożyczka na innowację nie może być udzielona na okres dłuższy niż sześć lat.
Jak każda pożyczka, tak i ta została oprocentowana.

Oprocentowanie pożyczki na innowację jest równe połowie oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pożyczki.

Ważnym jest również fakt, że PARP może udzielić karencji w spłacie pożyczki na innowację. Okres tej karencji jednak nie może przekroczyć 2 lat.

Ponadto w okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

 

 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test