Aktualności
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ PROBEN::

 

Szkolenia z różnych zakresów dofinansowane z POKL

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test