Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: WSPARCIE NA ROZWÓJ KLASTRA ::

 

W ramach prezentowanego działania wsparcie będą mogły pozyskać: fundacje, stowarzyszenia zarejestrowane, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub organizacje przedsiębiorców.

Działaniami kwalifikującymi się do pomocy będą:

  • współpraca krajowa lub międzynarodowa klastra,
  • promocja,
  • doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra,
  • działania zwiększające innowacyjność klastra.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test