Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: WSPARCIE NA OCHRONĘ WARTOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ::

 

Jest to wsparcie finansowe kierowane do mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców posiadających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozyskane w ramach działania wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów opłat urzędowych, poniesionych przez wnioskodawcę najwcześniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia jego złożenia, związanych ze zgłoszeniem:

  • wynalazku,
  • wzoru użytkowego,
  • wzoru przemysłowego,
  • znaku towarowego

do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test