Aktualności
RODO
Szkolenia
Archiwum
Fundusze UE 2007-2013
Regionalne PO 2007-2013
Fundusze Norweskie/EOG
Fundusze Szwajcarskie


EQUAL
INTERREG III
URBAN II
Kredyt technologiczny
Pożyczka na innowacje
Wsparcie na ochronę
wartości przemysłowej
Program wsparcia dla
technostarterów
Wsparcie na rozwój klastra
Środki na doposażenie lub
wyposażenie miejsc pracy
Inwestycje
Szkolenia


:: PROGRAM WSPARCIA DLA TECHNOSTARTERÓW ::

 

Dla kogo?
I etap - dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług :
a) doradczych o charakterze ogólnym oraz
b) doradczych o charakterze proinnowacyjnym oraz
c) informacyjnych
II etap - dla osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa.
Na co?
I etap - dofinansowanie działalności doradczej i analitycznej innowacyjnych pomysłów.
II etap - na rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Opis programu
Program Wsparcia dla technostarterów ma na celu wzrost liczby nowo tworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany jest do osób, które planują podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego są twórcami lub do którego posiadają prawa.
Pod pojęciem technostartera należy rozumieć przedsiębiorcę, który wykonuje działalność gospodarczą na terenie parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości oraz zamierza podjąć działalność innowacyjną zgodnie z biznes planem opracowanym przez ośrodek KSU w ramach usług objętych wsparciem w tym działaniu.
Z programu będą mogły skorzystać osoby z innowacyjnym pomysłem, przedsiębiorcze, zdecydowane, bazujące na szczegółowej wiedzy o nowych procesach i technologiach oraz osobistym przekonaniu o sukcesie nowo tworzonej firmy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 2006 Proben. Realizacja: Inter...Test